A House in the Bijlmer- Art Project

art project

community building

community sculptures

Through my project, I research life at vulnerable urban communities. The project is developed in two cities, focusing on the favelas of Rio de Janeiro and in Amsterdam Bijlmer.

The project “A House in The Bijlmer” aims to explore the effects of urban housing systems, gentrification and of community construction on the life of Bijlmer dwellers. The project will give visibility to dwellers point of view of the situation, through the exposure of communally constructed artworks at CBK Zuidoost.

We will hold a workshop on September 28, exclusively with Bijlmer residents. During the workshop we will share experiences of living in the Bijlmer and we will create artworks that express our situations, dreams and frustrations. This will be a moment to share and reflect, to remember the good moments and to learn from each others history. It will be a moment to listen to each other and respect each others voice.

It will be also a moment to capture these reflections and the dreams about a future in the Bijlmer, within a creative production. Sculpture and other artistic mediums can be used to express those past memories and dreams for the future. In this workshop there will be space for experimentation. I will share my artistic knowledge and facilitate the dialogue among participants. The workshop welcomes a diverse group in terms of age, gender, backgrounds, coming from diverse Bijlmer neighbourhoods and with diverse housing experience. The dialogue that will take place between workshop participants will be a great source of inspiration for the construction of works. Participants will count with an aid grant of 40 euro for their participation and lunch will be served during the workshop. Final results of this workshop will be presented during Museumnacht, November 2nd 2019, at CBK Zuidoost. The exhibition will take place during the whole month of November.

Local dwellers can subscribe themselves for this project, within the next 10 days, by sending a whatsapp message to +31618246012 informing full name + address + motivation.
Or via email to: magaberr0000@gmail.com, with the title “Participation Bijlmer Project”, informing full name + address+ telephone + motivation.

Photo: Community Sculptures Workshop developed at Despina, artistic residency, in Rio de Janeiro.

Dutch

Via mijn project onderzoek ik het leven in kwetsbare stedelijke gemeenschappen. Het project is ontwikkeld in twee steden, gericht op de favela's van Rio de Janeiro en in Amsterdam Bijlmer.

Het project "Een huis in de Bijlmer" heeft als doel de effecten van stedelijke huisvestingssystemen, gentrificatie en gemeenschapsbouw op het leven van Bijlmer-bewoners te onderzoeken. Het project zal zichtbaarheid geven aan de bewoners visie over hun situatie, door de blootstelling van gemeenschappelijk gebouwde kunstwerken.

We houden een workshop op 28 september om ervaringen uit het leven in de Bijlmer te delen en om kunstwerken te maken die onze situaties, dromen en frustraties uitdrukken. Dit is een moment om te delen en na te denken over de ervaring van het leven in de Bijlmer, om de goede momenten te onthouden en te leren van elkaars verhaal. Het wordt een moment om naar elkaar te luisteren en elkaars stem te respecteren.
Het wordt ook een moment om deze reflecties en de dromen over een toekomst in de Bijlmer vast te leggen, binnen een creatieve productie. Beeldhouwkunst en andere artistieke media kunnen worden gebruikt om die vroegere herinneringen en dromen voor de toekomst tot uitdrukking te brengen. In deze workshop is er ruimte voor experimenten. Ik zal mijn artistieke kennis delen en de dialoog tussen deelnemers faciliteren. De workshop verwelkomt een diverse groep op het gebied van leeftijd, geslacht, achtergronden, afkomstig uit verschillende Bijlmer-buurten en met uiteenlopende woonervaring. De dialoog die zal plaatsvinden tussen workshopdeelnemers zal een grote bron van inspiratie zijn voor de constructie van werken. Deelnemers tellen voor hun deelname met een subsidie ​​van 40 euro en de lunch wordt tijdens de workshop geserveerd. De definitieve resultaten van deze workshop worden gepresenteerd tijdens Museumnacht, 2 november 2019, op CBK Zuidoost. De tentoonstelling zal de hele maand november plaatsvinden.

Lokale bewoners kunnen zich binnen de komende 10 dagen aanmelden voor dit project door een whatsapp-bericht te sturen naar +31618246012 met volledige naam + adres + motivatie.
Of via e-mail aan: magaberr0000@gmail.com, met de titel "Participation Bijlmer Project", met volledige naam + adres + telefoon + motivatie.